Zavrh
gradič
17.stoletje
Litija,Dole pri Litiji,Zavrh
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Zavrh (Neudorf) last baronov Valvasorjev so ga pozidali pred letom 1623. Leta 1762 ga je kupil Jožef Ernest p1. Scarlichi, kmalu zatem baron Michelangelo Zois, od leta 1901 pa je lastnik Zavrha rodbina Bostič. Danes je v predelani stavbi večja kmetija.

Kronologija