Vernek
grad
12.stoletje
Litija,Vernek
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Vernek (Werneck) so upravljali vitezi Verneški (Wernegkhi), sprva bogenski fevdniki, nato pa višnjegorski, andeški in oglejski ministeriali. Leta 1154 je omenjen vitez Wolfold de Uernich, grad pa izrecno šele leta 1250 kot castrum Werdenech. Leta 1250 je Vernek imel oglejski patriarh Bertold, na gradu pa je bil sedež oglejskega vicedoma za patriarhovo posest na Kranjskem. Leta 1258 je Vernek zasedel in porušil Ulrik Spanheimski, a je deset let pozneje po sklenjenem miru v obljubil oglejskemu patriarhu , da ga bo ponovno pozidal. Vojvoda je izpolnil obljubo in dobil grad v fevd. Od leta 1335 so imeli Vernek v oglejskem fevdu grofje Ortenburški, na njem pa je živela rodbina gospodov Wernegkhov. Sredi 16. stoletja so pl. Wernegkhi prodali razpadli grad in gospoščino Graffenwegerjem ter se preselili na novo pozidani grad Pogonik. Konec 17. stoletja so gospoščino kupili baroni Apfaltrerji, sedaj pa je zemljišče v kmečki lasti.

Kronologija