Turn v Radečah
dvorec
16.stoletje
Radeče
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Že sredi 15. stoletja je v Radečah stal stolpast dvor, ki ga je Karel pl. Višnjegorski leta 1575 predelal v dvorec Turn (Thurn unter Ratsehach), imeli pa so ga vsakokratni zakupniki ali lastniki radeške gospoščine. Prvotni dvor je radeški meščan Mihael Pozer leta 1535 proda1 Margareti pl. Sauer, leta 1573 pa ga je Viljem p1. Lamberg izročil Karlu pl. Weixelburgu. Leta 1581 je Ana Strasser radeški Turn podarila Juriju Reffingerju, leta 1608 ga je kupil Janez Jožef pl. Gnedic, leta 1643 pa priženil Andrej Pressinger. V lasti sorodnikov Pertiničev in Anzingerjev je bil Turn do leta 1677, ko ga je pridobil baron Andrej Danijel Mordachs. Od Mordachsov so dvorec kupili ljubljanski avguštinci, leta 1784 je bil podržavljen, po letu 1827 pa se je zvrstilo več lastnikov. Od leta 1934 so bile v dvorcu usmiljenke sv. Vincencija, po njej ambulanta, sedaj pa so v njem stanovanja.

Kronologija