Svibno II.
dvor
15.stoletje
Radeče,Svibno
izginuli objekt

Dvor so pozidali okoli leta 1575 iz prvotnega upravnega dvora (Ambthaus), ki je v zgodovinskih virih omenjen že okrog leta 1400 (der hoff ob dem pharrhoff) in leta 1441 (hof zu Scherffenberg bei der pharkirchen). Dvor je v 19. stoletju pogorel.

Kronologija