Slatna
dvorec
16.stoletje
Litija,Šmartno pri Litiji,Slatna
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

V 14. stoletju je stal stolpast dvor pl. Slattenegkhov, pozidan na prazgodovinski naselbini. V 16. stoletju so bili lastniki pl. Peltzhoferji, pl. Wazenbergi, pl. Scharffenecki in pl. Graffenwegerji. Verjetno v začetku 17. stoletja so poslopje prezidali v dvorec Slatna (Slatteneek). Leta 1692 je Slatno kupil baron Jurij Krištof Ott p1. Ottheimb in jo še isto leto odstopil baronici Mariji Izabeli Wernegkh. Po njeni smrti je dve leti pozneje gospoščino podedoval njen sin grof Ernest Barbo-Wachsenstein in v lasti te rodbine je ostala Slatna do leta 1753, ko jo je dobila baronica Notburga Gusič, roj. Barbo. Gusiči so gospoščino prodali Matiji Pehaniju leta 1845, ki pa ni bil dolgo lastnik. Leta 1855 je dvor kupil knez Weriand Windischgratz. Stavba je bila uničena med drugo svetovno vojno.

Kronologija