Ribče
gradič
16.stoletje
Litija,Gradec
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Ribče (Fischern) je bil pozidan konec 16. stoletja. Ime naj bi dobil po prvotni ribiški pristavi gradu Knežija. Med lastniki so bili Janez Baltazar pl. Burgstall iz Krupe, od leta 1621 Jurij Wutalitsch, ki ga je leta 1647 prodal Juriju pl. Scharffenecku, ta pa sedem let pozneje Juriju pl. Leu. Gradič je hitro šel iz rok v roke, tako so ga imeli Janez Jurij Graffenweger s Knežije, Franc pl. Coppini in Krištof Jakob Moshacher po letu 1687, leta 1699 ga je dobila grofica Ursini-Blagaj, leta 1719 ga je kupil Janez Anton Oblak p1. Wolkensberg, v drugi polovici 18. stoletja pa ga je posedoval grof Henrik Auersperg in ga leta 1799 dal v zakup Jožefu Raku. Takrat je gradič prešel v meščanske roke.

Kronologija