Radeče II.
dvor
16.stoletje
Radeče
ohranjen objekt

Zakupnik gospoščine Žiga Višnjegorski je leta 1535 pozidal dvorec. Kasneje je po lastnikih Lambergih, Mosconih in Mordachsih dvor prešel leta 1761 na sorodnike barone Galle, nato pa v meščanske roke. Leta 1797 ga je baron Ignac Ksaver Bernard Gall prodal Matevžu Bilcu, leta 1821 kupil Jožef Maksimiljan Posch, nato pa leta 1847 priženil baron Jožef Gall. Leta 1850 je gospoščino Radeče skupaj s Svibnom kupil poročnik Friderik Voll. Leta 1867 je Radeče na dražbi kupil Moritz Lowenfeld iz Linza, leta 1890 dunajski trgovec Jožef Heller, leta 1892 Jakob Fischer,leta 1895 knez Franc Auersperg,naslednje leto Adolf Lossl. Leta 1902 Jožef Prosenc in ljubljanski župan Ivan Hribar,leta 1907Jožef Ausch in leta 1915 Hrvatska eskomptna banka iz Zagreba. Danes pa so v obnovljenem poslopju stanovanja.

Kronologija