Radeče I.
grad
13.stoletje
Radeče (Vranski hrib)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Vitezi Ratschachi, sorodniki Scharffenbergov s Svibnega so konec 13.stoletja pozidali grad Radeče (Ratschach). Leta 1206 je kot omenjen vitez Robert,grad pa šele leta 1336. Radeče so bile sprva babenberški,nato deželnoiknežji fevd leta 1336 so jih v zastavo dobili žovneško-celjski grofje.Med hudimi boji med Celjani in Habsburžani je bil grad leta 1442 porušen,pozneje pa so ga obnovili. Habsburžani so grad kot deželnoknežji fevd dajali v zakup številnim plemiškimi rodbinami. Med njimi so bili od leta 1458 Hans Mehovski,od leta 1478 Bernard Griebinger, od 1482 do 1485 Viljem Dollacher,od leta 1493 Ludvik pl. Gall,leta 1496 Filip pl.Werngkh,do leta 1511 Pavel pl. liechteinstein, po letu 1511 Žiga pl. MoMordach, leta 1517 Žiga Višnjegorski,...po letu 1650 je gospoščino kupil Andrej Danijel Mordachs,ki je sedež gospostva prenesel konec stoletja iz razpadajočega gradu v graščino pod grajskim gričem.

Kronologija