Prusnik
gradič
18.stoletje
Zagorje ob Savi,Šklendrovec
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Prusnik je v 16. stoletju sodil pod gospoščino Gamberk. Leta 1750 ga je kupila država in preuredila v ladijsko (brodarsko) postajo. V 19. stoletju so bili lastniki pl. Pilpachi iz Kandrš, pred letom 1902 pa je Prusnik od Pilpachovih dedičev kupil Pavel Potiorek. Po drugi svetovni vojni so bila v njem stanovanja, pred leti pa so ga podrli do tal.

Kronologija