Ponoviče
dvorec
16.stoletje
Litija,Ponoviče
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Ponoviče so bile sprva posest grofov Višnjegorskih, nato pa grofov Ortenburških in knezov Celjskih. Dvorec Ponoviče (Ponawitsch) je sredi 16. stoletja morda iz dvora Ponowitsch omenjenega okoli leta 1320, prezidal kranjski deželni vicedom Viljem Praunsperger. Leta 1630 naj bi bil lastnik baron Jurij Wagen, nato pa Krištof Gotscheer iz Cerknice. Leta 1635 so Ponoviče zavzeli in oplenili uporni kmetje. Leta 1638 je Krištof Gottschedt prodal Ponoviče baronu Henriku Paradeiserju. Že leta 1651 je gospoščino kupil baron Karel Wizen pl. Witzenstein in jo združil z Lebekom, leta 1698 je Ponoviče za doto dobil grof Leopold Ursini-Blagaj, nato pa je dvorec hitro menjal lastnike. Jeseni 1941 so se v njej nastanili nemški vojaki, po drugi svetovni vojni pa je bil v Ponovičah sedež družbenega živinorejskega posestva.

Kronologija