Pogonik
dvorec
16.stoletje
Litija,Podšentjur,Pogonik
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Po izročilu naj bi pl. Wernegkhi iz razvalin starega gradu Vernek leta 1552 pozidali dvor Pogonik oz. Poganek (Poganick). Leta 1587 ga je Baltazar pl. Wernegkh zamenial za gospostvo Litijo (grad Turn) s Francem Wagnom pl. Wagensbergom z Bogenšperka, sredi prve polovice 17. stoletja so Pogonik imeli Mihael Friderik Hiller, nato do leta 1699 Graffenwegerji s Knežije. Leta 1635 so grad napadli in oplenili uporni kmetje, a velike škode niso naredili. Po letu 1699 se je na gradu zvrstilo veliko lastnikov, sredi 18. stoletja je bil Pogonik nekaj časa last ljubljanskih avguštincev in barona Janeza Nepomuka Apfaltrerja, nato pa je po letu 1804 prešel v meščanske roke. Pred drugo svetovno vojno je bila lastnica dvorca rodbina Katalan, leta 1943 pa so ga požgali partizani, ko so napadli nemško posadko, ki se je vgnezdila v njem. Po vojni ga je lastnik Franc Gnezda obnovil in predelal.

Kronologija