Pod¹entjur
gradič
17.stoletje
Zagorje ob Savi,Podkum
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Pod¹entjur (St. Georgen) je bil zgrajen do leta 1659, ko ga je kupil baron Franc Albert Kheysell, ki je bil prvotno last Franca Kri¹tofa Frankoviča. Zatem sta gradič imela Bernard Leon p1. Gall in baron Jurij Sigfried Apfaltrer, od leta 1686 Ernest Zupančič, v začetku 18. stoletja pa baronica Marija Elizabeta Rossetti, ki ga je leta 1715 prodala baronu Juriju Maksimilijanu Valvasorju. Leta 1748 je Marija Terezija Merherič-Fabjanič prodala stavbo in posestvo Jo¾efu Čopu in v lasti te rodbine je gradič ¹e danes.

Kronologija