Novi grad
grad
17.stoletje
Radeče,Vrhovo,Novi grad
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Novi grad (Obererckenstein) so pozidali baroni Zetschkerji pred letom 1688. Leta 1739 ga je kupila Jožefa Barbara Ržen, leta 1776 baron Sigmund Gall pl. Gallenstein, leta 1779 gaa je podedovala baaronica Cecilija Wernegkh,leta 1824 pa Janez Nepomuk pl. Buseth. Po letu 1838 se na gradu zvrstilo veliko lastnikov plemiške ali meščanske rodbine. Pred drugo svetovno vojno ga je imel Napoleon pl. Spun-Strižič iz Zagreba, med vojno pa so ga požgali partizani.

Kronologija