Medija
grad
15.stoletje
Zagorje ob Savi,Medija
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Verjetno že konec 15. stoletja stal v Mediji dvor plemičev Gallov z bližnjega Gamberka. Ti so ga v 16. stoletju prezidali v grad Medijo (Galleneck). Martin Gall ga je leta 1556 prodal Leopoldu pl. Raumschusslu, leta 1562 pa ga je kupil baron Janez Krstnik Valvasor. Rodbina Valvasorjev izvira iz okolice Bergama v Italiji, v naše kraje pa so prišli sredi 16. stoletja. Leta 1635 so Medijo zavzeli in oplenili uporni kmetje. Po Valvasorjih jo je leta 1765 podedoval baron Jožef Anton Janežič in jo kmalu prepustil posinovljencu baronu Francu Ksavru Lichtenbergu-Janežiču. Grad je pričel propadati, saj se novi lastniki niso zmenili zanj. V začetku 19. stoletja je Medija hitro prehajala iz rok v roke, med lastniki je bilo več plemiških rodbin.

Kronologija