Litija
dvorec
15.stoletje
Litija
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Litijski dvorec (Thurn Littey) je bilo sprva ortenburška, nato pa celjska in od leta 1431 deželnoknežja posest. Do leta 1582 je bil lastnik gradu Sigmund pl. Gallenberg, leto pozneje ga je od njegovih dedičev kupil Franc pl. Wagen z Bogenšperka, ki pa ga je leta 1587 zamenjal z Jurijem Baltazarjem pl. Wernegkhom za Pogonik. Kasneje pa je dvorec večkrat zamenjal lastnike. V 18. stoletju je dvorec prešel v meščanske roke. Po drugi svetovni vojni je bil nacionaliziran in leta 1994 vrnjen pravnemu nasledniku. V precej predelanem poslopju so danes stanovanja in poslovni prostori.

Kronologija