Lihtenberk
grad
13.stoletje
Litija,Dvor pri Bogenšperku
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

V gradu Lihtenberk (Lichtenberg) so domovali sprva višnjegorski in andeški, nato pa oglejski ministeriali, vitezi Lihtenberški. Leta 1223 je omenjen Albert de Lihtenberc, grad pa leta 1250 kot castrum Liechtemberch. Lihtenberški vitezi so omenjeni se leta 1223. Okoli leta 1288 je grad zasedel grof Majnhard Tirolski in ga podelil v fevd Bertoldu s Soffumberga v Furlaniji, a ga je patriarh kmalu povrnil. Kot kaže so na gradu konec 13. stoletja bivali Lichtenbergi, pa tudi patriarhovi ministeriali, saj sta ga leta 1293 dobila v upravo Gebhard Panina in Rochlep, oba z Bleda. Konec 15. stoletja ga je po poroki z Veroniko pl. Lichtenberg za doto dobil Boltežar pl. Wagen. Razpadajoče poslopje je že kmalu kot sedež gospoščine nasledil na novo pozidani Bogenšperk. Med katastrofalnim potresom 1511. leta razdejani grad je leta 1630 porušil novi lastnik baron Jurij Kheysell.

Kronologija