Lebek
grad
12.stoletje
Litija,Potok pri Vačah
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Na gradu Lebek (Liebeck) so gospodovali vitezi Lebeški, sprva krški, višnjegorski in andeški, nato pa spanheimski ministeriali. Grad je bil prvič omenjen leta 1228. Leta 1240 srečamo na gradu Alberta de Lubeche, leta 1268 se je po Lebeku imenoval Ditrik Rouffar, leta 1285 je omenjen vitez Winter Lebeški, po letu 1315 so sledili Galli pl. Gallensteini, leta 1341 pa so ga kupili Habsburžani. Leta 1348 je fevde dobil Johannes de Stegberch. Tako so od srede 14. stoletja imeli Lebek v deželnoknežjem fevdu razni plemiči, sprva vitezi Steberški, nato njihovi sorodniki gospodje Apfaltrerji pl. Lambergerji in pl. Ennstallerji sredi 16. stoletja. Leta 1593 je kot lastnik omenjen deželni upravnik na Kranjskem Jurij Ainkhurn, nato pa je bilo več drugih upravnikov. Leta 1635 so grad oplenili in požgali uporni kmetje, vendar so ga kmalu obnovili. Sredi 19. stoletja prešel v meščanske, nato pa v kmečke, po letu 1928 pa je posestvo prešlo v last Dravske banovine.

Kronologija