Kolovrat II.
gradič
17.stoletje
Zagorje ob Savi,Izlake,Kolovrat
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Baroni Raumschussli so v začetku 17. stoletja pozidali gradič Zgornji Kolovrat (Ober Kolobrat), leta 1678 ga je kupil Adam pl. Dienzl, že sredi 18. stoletja pa je prešel v last raznih meščanskih rodbin. Od 1803so gradič imeli Neža Tomšič, leta 1805 ga je kupil Anton Zupančič, v 20.stoletju pa rodbina Rožanc. V obnovljeni stavbi je danes gostilna.

Kronologija