Kolovrat I.
grad
13.stoletje
Zagorje ob Savi,Izlake,Kolovrat
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Kolovrat (Kolobrat) je prvič omenjen leta 1256 kot Cholobart oz. Cholowart v imenu spanheimskega ministeriala Geberharda. Za kolovraškimi vitezi leta 1307 je omenjen še Matevž von Coloret, od leta 1326 do 1369 ga je imel Greif Golentz (Kolenc), nato pa je grad prešel v roke deželnih knezov, ki so ga zastavljali raznim plemiškim rodbinam. Leta 1444 ga je dobil v habsburški fevd Martin Kolenc. V 16. in 17. stoletju so Kolovrat imeli imeli v fevdu baroni Raumschussli, leta 1660 je grad z gospoščino kupil Adam pl. Dienzl, stodeset let pozneje pa Franc Ksaver Pirkovič. Grad Kolovrat je v 19. stoletju že razpadal, močno ga je razmajal potres leta 1895 in se je kmalu spremenil v razvalino. Razvaljeni mogočni večnadstropni stanovanjsko-obrambni stolp je po drugi svetovni vojni popolnoma obnovila rodbina Mal iz Ljubljane ter vzidala spominsko ploščo zgodovinarju dr. Josipu Malu.

Kronologija