Knežija
grad
15.stoletje
Litija,Sava (Mačkovina)
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Knežija (Graffenweg) so po prvič omenjenih virih leta 1469 kot hof zu Grauenweeg zgradili celjski grofje, upravljal pa njihov vazal Jošt Sauer. Kot kaže, pa je bil grad pozidan vsaj nekaj desetletij prej, saj je Knežijo leta 1436 dobil Volklein Turjaški v dosmrtni užitek od Celjanov, sredi 15. stoletja pa so jo imeli celjski vazali Sauerji. Od leta 1456 so Knežijo kot deželnoknežji fevd upravljali različni oskrbniki in kastelani, v prvi polovici 16. stoletja še Sauerji, pred letom 1568 pa je gospoščino pridobil Martin Gall p1. Gallenstein, njegovi dediči pa so jo sredi 17. stoletja prodali Graffenwegerjem. Po smrti Janeza Jožefa Graffenwegerja leta 1700 so bili med lastniki se Jožef Mihael pl. Wallensberg in Karel Jožef Adlersfeld, nato pa so Knežijo kupili baroni Wolkensbergi in jo združili z gospostvom Ponoviče. Grad je razpadel v 18. stoletju.

Kronologija