Klevišče
gradič
16.stoletje
Litija,Polšnik,Tepe
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Klevišče (Khlewisch) je leta 1588 sezidal deželni svobodnik Klemenčič, nato pa je pogosto menjal lastnike. Med nji­mi so v 17. stoletju omenjeni baron Jurij Sigmund Valvasor, Sigmund pl. Semenič, med letoma 1685 in 1688 ga je imel Andrei Ludvik Wissiakh, nato Volf Ditrih pl. Diennersberg in dediči, leta 1767 pa ga je kupil Franc Jožef Mayerhoffer. Posestniki so prišli na boben in je gradič leta 1836 na dražbi kupil Janez Pajerič, leta 1858 podedoval Ignac Rueh, leta 1875 pa ga je na dražbi kupil dr. Primož Dolar. Med obema svetovnima vojnama je bila v predelanem gradiču gostilna s prenočišči Jožefa Balanta. Po drugi svetovni vojni so bili lastniki Judeži, sedaj pa rodbina Horvat.

Kronologija