Jablanica
grad
13.stoletje
Litija,Vernek,Zapodje
delni sledovi

Grad Jablanico (Apfalter) so najverjetneje pozidali Spanheimi. Na Jablanici se je sredi 13. stoletja večkrat mudil vojvoda Ulrik Spanheimski. Leta 1286 se pa omenja Friderika Apfalterja,1337 se omenjata Nikolaj in Fricel Jablaniška,v naslednjih letih pa še nekaj drugih jablaniških vitezov, zadnji znani naj bi bil Rudolf Apfalter. Kdaj je grad propadel se ne ve točno. Kaže pa na to, da je bil že v srednjem veku opuščen.

Kronologija