Hotič
gradič
17.stoletje
Litija,Spodnji Hotič
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Hotič (Ketizh) je bil prvotno omenjen že leta 1406, v začetku 17. stoletja pa so ga baroni Hallerji pl. Hallersteini predelali. Med lastniki je bil še Janez Andrej p1. Gandin, leta 1671 je Hotič kupil Karel pl. Witzenstein, leta 1719 grof Vajkard Leopold Ursini-Blagaj, konec 19. stoletja pa je gradič prešel v kmečke roke.

Kronologija