Hotemež
dvorec
16.stoletje
Radeče,Hotemež
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Hotemež (Hotemesch) so sredi 16. stoletja postavili Lambergi z Boštanja. Leta 1565 ga je Valtajn pl. Lamberg prodal Jakobu Lellu, nato je bil od leta 1595 lastnik Krigtof pl. Raumschussl, za njim pl. Schernburgi, leta 1640 ga je kupila Kunigunda Pleskovič, okrog leta 1680 Andrej Forrest, kasneje baron Volf Engelbert Gall, v začetku 18. stoletja so ga imeli baroni Zetschkerji, od leta 1715 ljubljanski avguštinci, leta 1734 pa ga je kupila baronica Ivana Kristina Mordachs. Kmalu zatem so ga ponovno pridobili Zetschkerji, po letu 1827 ga je imel Anton Anschak, od 1838 grof Anton Julij Barbo, leta 1860 pa je Hotemež kupil vitez Ludvik Guttmannsthal-Benvenutti. V lasti to rodbine je bil do leta 1920, ko ga je kupil Jakob Stare, leta 1933 pa usmiljene sestre sv. Vincencija Pavelskega. Med drugo svetovno vojno je bila v Hotemežu kmetijsko-gospodinjska šola, po njej je bil dvorec last Zasavskih premogovnikov, sedaj pa je v njem vzgojno-poboljševalni dom.

Kronologija