Grmače
dvorec
16.stoletje
Litija,Šmartno pri Litiji,Zavrstnik
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gospodje Apfaltrerji so konec 16. stoletja zgradili dvorec Grmače (Griinhoff). Leta 1615 so Grmače prodali ljubljanskemu kastelanu Štefanu Stroblu, čez sedemnajst let pa spet odkupili in jih imeli do konca druge svetovne vojne. Po vojni so požgani dvorec porušili do tal in obdelano kamenje porabili za zidavo bližnjih hiš.

Kronologija