Gerbin
gradič
16.stoletje
Litija
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Gerbin (Gerben) je v 16. stoletju pozidal Adam Plevnik in ga leta 1557 prodal Sigmundu pl. Apfaltrerju. Med lastniki srečamo se Ferdinanda pl. Siebenecka, leta 1683 Katarino pl. Buseth, nato Smrekarje pl. Lichtenthalle, Aleksandra Antona Hoffern pl. Saalfelda, leta 1775 pa je gradič na dražbi kupil Franc Anton Kuntara in tako je prešel v meščanske roke. Leta 1814 jo je kupil Janez Nepomuk Wolfing, leta jo je kupil 1820 Janez Roth, Anton Roth pa ga je leta 1893 prodal svojemu zetu Jožefu Strzelbi iz Ljubljane. Poslopje je propadalo pred drugo svetovno vojno, med njo so ga požgali partizani, poses­tvo pa je bilo po vojni nacionalizirano.

Kronologija