Gamberk
grad
12.stoletje
Zagorje ob Savi,Izlake,Ržiše (Gamberk)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Gamberk (Gallenberg) je bil sedež znamenite fevdalne rodbine gospodov Gallov, poznejših grofov Gallenbergov. Grad je prvič omenjen šele leta 1248. Leta 1223 je omenjen Konrad Gall, leta 1268 Wolssalcus, leta 1297 Engelbreht in nekateri drugi. Že v 14. stoletju so Galli izgubili Gamberk, ki je bil deželnoknežji fevd. V začetku naslednjega stoletja so ga imeli Šteberški, ki so ga leta 1433 prodali Habsburžanom. Po letu 1456 so grad kot deželnoknežji fevd upravljali p1. Apfaltrerji in med letoma 1498 in 1518 pa zopet Galli, nato leta 1546 pa je med lastniki omenjeni Franc pl. Altenhaus , nekako od leta 1553 baroni Lambergi, grof Jurij Sigmund Paradeiser od leta 1630. Leta 1635 so Gamberk zavzeli in oplenili uporni kmetje. Baron Jernej Valvasor ga je kupil leta 1641, nato pa je grad zamenjalo več lastnikov.

Kronologija