Freudeneck
grad
13.stoletje
Hrastnik
delni sledovi

Freudeneck (Freudenegg) je prvič omenjen leta 1267 in je bil sprva deželnoknežja posest, ki so si jo v začetku 14. stoletja prilastili grofje Tirolski, nato pa so ga leta 1336 pridobili svobodni gospodje Žovneški. Grad so sredi 15. stoletja razdejali Celjani.

Kronologija