Črni potok
graščina
16.stoletje
Litija,Šmartno pri Litiji,Črni potok
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Črni potok (Schwarzenbach) so zgradili Strasserji pred letom 1578, ko jo je vdova Jurija Strasserja z Rožeka na Dolenjskem, Ana Gall, podarila svaku Erhardu Peltzhoferju z Zapuž pri Mirni na Dolenjskem. Leta 1606 jo je kupil Krištof pl. Wagen, čez šest let Andrej Rapiti, leta 1614 pa Martin Bertold Schwab pl. Lichtenberg. Leta 1640 je prešel v last barona Jurija Kheysella, med letoma 1672 in 1689 pa je bil črnopotoški graščak baron Janez Vajkard Valvasor. Valvasor je graščino prodal baronici Ani Maksimilijani Moscon, leta 1704 jo je kupil baron Volf Herbert Apfaltrer, leta 1763 baron Leopold Livij Lichtenberg in septembra 1846 preddvorski graščak dr. Karel Wurzbach. Od leta 1927 je bila graščina Črni potok last rodbine Medica, po vojni pa je bila nacionalizirana. V prenovljeni stavbi pa je danes dom počitka starejših občanov.

Kronologija