Boltija
gradič
17.stoletje
Litija,Ponoviče,Boltija
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Boltija (Waldhof) so v 17. stoletju pozidali Brembi pl. Brembsfeldi. Leta 1668 ga je Maksimilijan Bremb pl. Brembsfeld zastavil Karlu pl. Witzensteinu, dve leti pozneje pa prodal Ani Mariji pl. Graffenweger. Kmalu zatem je bil lastnik grof Vajkard Leopold Ursini-Blagaj, ki je posestvo združil z gospoščino Ponoviče. Pred letom 1755 je gradič kupil baron Franc Anton Wolkensberg.

Kronologija