Bogenšperk
grad
15.stoletje
Litija,Dvor pri Bogenšperku
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Bogenšperk (Wagensperg) je morda že sredi druge polovice 15. stoletja zgradil Boltežar Wagen, ker mu je lichtenberški stolp nudil malo udobja, bolj verjetno pa njegov sin Erazem po katastrofalnem potresu leta 1511. Grad je prvič omenjen leta 1533. Wagni so na gradu gospodovali do leta 1630, ko ga je za krajši čas pridobil ljubljanski župan in lekarnar Horacij Carminelli, štiri leta kasneje pa ga je kupil plemič Jurij Kheysell iz Rake na Dolenjskem. Od leta 1672 do leta 1692 pa je bil graščak prvi kranjski polihistor, baron Janez Vajkard Valvasor, ki je tam ustanovil prvo zasebno grafično podjetje na Kranjskem. Zadolženi Valvasor je moral Bogenšperk prodati in na gradu se je potem zvrstilo več graščakov. Leta 1853 je prišel v posest kneza Werianda Windischgratza in bil v lasti te rodbine do konca druge svetovne vojne. Po vojni so grad ljudje izropali in razdejali. kasneje pa so grad obsežno obnovili.

Kronologija