Kostrivnica
grad
13.stoletje
Rogaška Slatina,Drevenik,Podturn (Boč)
delni sledovi

Grad Kostrivnica (Kostreinitz) so upravljali vitezi Kostrivniški kot ministeriali krške škofije, leta 1275 je omenjen vitez Fritzmann, leta 1341 Otto de Gostrauntz, nato pa v začetku 14. stoletja Friderik Svibenski s Podsrede, leta 1322 pa je Kostrivnico kupil Friderik Žovneški in jo prodal Diepoldu s Kacenštajna, ki je grad popravil in prezidal. Že sedem let pozneje ga je Friderik Žovneški odkupil in grad upravljal s svojimi gradiščani. Grad je bil porušen v bojih med Celjani in Habsburža­ni, grof Friderik II. Celjski pa je leta 1453 daroval gospostvo novoustanovljenemu samostanu Novi Klošter.

Kronologija