Voitsberg
grad
13.stoletje
Ilirska Bistrica,Gabrk
izginuli objekt

Grad Voitsberg (Witsperch) je omenjen med letoma 1274 in 1300 (Voitsberg), v fevd pa ga je dajal oglejski patriarh. Kje je stal in kdo so bili njegovi kastelani, ni znano.

Kronologija