Vitovše I.
grad
14.stoletje
Divača,Razdrto,Otošče
skromna razvalina

Grad Vitovše, ki mu domačini pravijo Ravbarski grad, saj so po izročilu na njem baje gospodovali roparski vitezi. 0 gradu in njegovih lastnikih sicer ni nič znanega.

Kronologija