Rižemberk
grad
14.stoletje
Ajdovščina,Col (Rizenberk)
delni sledovi

O ktobra 1345 je plemič Ivan s Kamna (Johannes de Stayn) dobil dovoljenje oglejskega patriarha Bertranda, da sme na hribu Risimberch sezidati grad Rizenberk. Kasnejših podatkov o tem gradu pa ni.

Kronologija