Valdek
grad
12.stoletje
Mislinja,Gornji Dolič (Tisnik)
razvalina

Grad Valdek (Waldeck) je bil pozidan sredi 12. stoletja. Z njega izvira rod valdeških vitezov, omenjenih že leta 1141, ki so na gradu gospodovali sprva kot vazali andeških grofov in oglejskega patriarha, nato pa do leta 1429 kot fevdniki Auffensteinov in Habsburžanov. Leta 1322 je Valdek kupil Konrad Auffensteinski, po letu 1361 pa so ga pridobili Habsburžani. V začetku 15. stoletja je Valdek oskrboval vitez Kienperger z Ojstrice nad Dravogradom. Pozneje srečamo med deželnoknežjimi zakupniki oz. lastniki Hansa Žu­semskega, od leta 1480 do 1484 njegovega nečaka Bernardina Lichtenbergerja, nato do leta 1510 zastavnega lastnika Adriana Greisseneggerja in nekaj drugih, leta 1574 sta ga kupila Ferdinand in Viljem Leysser, leta 1594 Andrej Freyburger, 1602 baron Janez Ludvik Sauer, nato leta 1629 Jurij Ferdinand Leysser, ki ga je združil z gospoščino Legen, leta 1659 grofica Schrottenbach, leta 1737 pa grof Sigmund Thurn.

Kronologija