Thumersfelden
dvorec
16.stoletje
Vuzenica
ohranjen objekt

Pristavo v prvi polovici 16. stoletja uničenega Tungfelderjevega dvora je lastnik vuzeniške gospoščine Matija Amman pl. Amannsegg po letu 1578 prezidal v dvorec Thumersfelden. V sedanjem času so bili v njem stanovanja.

Kronologija