Šratnek
gradič
17.stoletje
Ravne na Koroškem,Kotlje
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Šratnek (Schrottenegg) je v začetku 17. stoletja točneje leta 1609 postavil Hans Sauer, leta 1613 kupil dobrnski graščak Matija Gačnik, pred prvo svetovno vojno pa je prešel v kmečke roke. Po drugi svetovni vojni je bila v njem kmetijska zadruga. Leta 1969 so podrli razpadajoči gradič.

Kronologija