Slovenj Gradec II.
stolp
14.stoletje
Slovenj Gradec
delni sledovi

Stolp Slovenj Gradec imenovan tudi Trappov stolp (Trappenturm) se je pred letom 1350 imenoval Windischgratzov stolp, od leta 1381 pa Trappov stolp, so bratje Friderik, Erhard in Jakob Trapp kupili od Konrada Furholzerja in Hansa Slovenjgraškega. Leta 1562 ga je kupil Andrej Hollenegger, leta 1578 p1. Gaisruck, leta 1661 Zofija pl. Gall, leta 1687 pa Johann pl. Gleintz. Stavba je verjetno propadla konec 17. stoletja.

Kronologija