Rotenturn
dvorec
17.stoletje
Slovenj Gradec
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Rotenturn je nastal sredi 17. stoletja, ko ga je baron Hans Kulmer prezidal iz prvotnega stolpa in dela mestnega obzidja, kjer je bil po propadu starega gradu sedež slovenjgraške gospoščine. Od leta 1495 je bil na prvotnem stolpu oskrbnik Hans Grunwald, od leta 1513 ga je imel v zastavi Franc p1. Dietrichstein, od leta 1518 Dietrik pl. Hardisch, od leta 1530 Ahac Schrott, sredi 16. stoletja bratje Rottenbergerji, od leta 1574 je bil lastnik Janž Khiessl s Fužin, od leta 1619 pa Franc pl. Langenmantel. Zatem srečamo na Rotenturnu Marijo pl. Lengheim do leta 1652, nato barone Kulmerje. Po letu 1900 je bila v dvorcu šola.

Kronologija