Ravne
dvorec
16.stoletje
Ravne - Prevalje,Ravne na Koroškem
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Ravne (Streiteben) so leta 1551 zgradili gospodje Hebenstreiti. Nato so ga imeli od srede 17. stoletja Suchteni in od začetka 18. stoletja Gačniki, od leta 1809 do konca druge svetovne vojne pa grofje Thurn-Valsassina, ki so prvotno stavbo temeljito prezidali. Med drugo svetovno vojno je bila v dvorcu dekliška gospodinjska šola, nato nemška vojska, po vojni pa je bila v njem najprej gimnazija. V poslopju so danes študijska knjižnica, likovni salon, glasbena šola in muzej s številnimi zbirkami.

Kronologija