Radlje IV.
dvorec
17.stoletje
Radlje ob Dravi
ohranjen objekt

Dvorec Radlje oz. Marenberg (Mahrenberg) so v drugi polovici 17. stoletja pozidali iz nekdanje grajske pristave, ki je pogorela leta 1649. Med lastniki naj bi bili tudi Khevenhullerji in Stubichi, v 19. sto­letju rodbina Rudel, pred drugo svetovno vojno Doroteja Zupanc.

Kronologija