Radlje II. - Chanolov dvor
dvor
13.stoletje
Radlje ob Dravi
izginuli objekt

Od leta 1286 do 1319 je imel v Radljah ob Dravi dvor vitez Friderik Chanol, za njim pa razni plemiči, nato je postal nunska posest.

Kronologija