Radlje I.
grad
12.stoletje
Radlje ob Dravi (Kamen)
razvalina

Fevdnik šentpavelskega samostana Albreht Trušenjski je konec 12. stoletja postavil grad Radlje oz. Marenberg (Mahrenberg). Stari grad nad Radljami so upravljali Trušenjski s svojimi ministeriali vitezi Marenberškimi. Sredi 13. stoletja je na Marenberku živelo več marenberških ministerialov. Leta 1278 je Marenberk pridobil grof Henrik Pfannberški. Leta 1312 so grad dobili v fevd Habsburžani in ga zastavili Henriku pl. Hohenloheju, gospodje Viltuški so ga dobili v zastavo leta 1325, nato ga je pridobil sorodnik Viltuških grof Friderik Walsee leta 1360. Kasneje pa se je zvrstilo še več drugih lastnikov. Leta 1480 so grad razdejali Turki, 1574 ga je požgala strela, leta 1697 pa uničil požar in ga niso več obnovili.

Kronologija