Podkraj
gradič
17.stoletje
Ravne na Koroškem,Podkraj
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Podkraj (Unterbergen) je bil v 17. stoletju last prosta Vinošiča, nato pa plemičev Russdorfov in Steinbergov. Leta 1811 je stavbo kupil Valentin Lečnik, po naslednjem lastniku Lobasu pa je dvorec dobil ime Lobasova graščina. Nazadnje pa je dobila ime po sedanjem lastniku Kotnikova domačija.

Kronologija