Muta
grad
12.stoletje
Muta (Grašin)
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Bamberški škofje ob koncu 12. stoletja pozidali grad Muto (Hohenmauten), ki je omenjen šele leta 1255 kot castrum Mutenberch, ko ga je škof po poravnavi zastavil vitezu Henriku iz Žrelca (Greifenfelsa), ki pa je imel grad že nekaj let prej. Leta 1265 je kralj Otokar Češki podelil Muto Herbardu s Fulnsteina, leta 1279 so ga prejeli v fevd sinovi kralja Rudolfa Habsburškega, leta 1299 pa je Henrik Viltuški kot dedič Žrelskih zahteval gradiščanstvo. Vojvoda Rudolf je zahtevi oporekal in na čelu viteške vojske napadel Viltuškega, a je prišlo do pogodbe, po kateri so Viltuškemu izplačali njegove pravice do gospoščine.Leta 1409 je grad zasedel Bernhard Ptujski in ga še isto leto vrnil bamberškemu škofu, leta 1425 so Muto pridobili Celjani, leta 1498 pa je kralj Maksimilijan I. ukazal grad porušiti. Leta 1509 pa je Muto prevzel Žiga Dietrichsteinski, kateremu je kralj dovolil, da ponovno pozida grad, vendar ta tega ni storil. Leta 1513 je dobil gospostvo v zakup Žiga Ivniški.

Kronologija