Kienhofen
graščina
16.stoletje
Muta
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Graščina Kienhofen je nastala iz dvora Urbana Gorttnerja, omenjenega leta 1510, ki so ga zatem imeli Niklas in Andrei Sulzbacher ter Tomaž Radelsdorfer, leta 1597 pa ga je prezidal Tomaž Kienperger in ga preimenoval v Kienhofen. Leta 1609 je stavbo kupil Nikolaj Zepiz, leto zatem Konkordija Amman, leta 1620 vuzeniški graščak Maksimilijan Regall, leta 1637 baron Wolf Žiga Herberstein, od leta 1680 do 1750 pa so bili lastniki baroni Kulmerji. Leta 1750 so bili lastniki zopet Herbersteini, leta 1769 ga je podedoval Krištof Valentin pl. Leobenegg, leta 1776 pa kupil grof Jožef Berlo. Leta 1807 so razpadajočo stavbo prezidali, a je nova štiri leta pozneje pogorela. Leta 1819 je Kienhofen kupil Johann Scheyg, nato pa je bilo še več lastnikov. Leta 1899 pa je stavbo kupila Ciril-Metodova družba iz Ljubljane in v njej odprla slovensko šolo. Med obema vojnama je bil lastnik graščine gostilničar Ernest Leitinger.

Kronologija