Javornik
dvorec
16.stoletje
Ravne - Prevalje,Ravne na Koroškem
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Javornik (Gamseneck) je iz prvotnega Prusnikovega dvora (Pruschnighof) leta 1540 pozidal Luka Gams, po katerem je stavba dobila ime. V drugi polovici 16. stoletja so dvorec kupili baroni Jabornegg, po letu 1715 so bili lastniki plemiči Wayersbergi in Gačniki, Franc Ksaverij Schmied in bratje Feltrinelli iz Bolzana, od leta 1910 do konca druge svetovne vojne pa Šlezijec Ernest Ossiander. Po vojni je postal last splošnega ljudskega premoženja

Kronologija