Ivniški dvor
dvor
16.stoletje
Muta
izginuli objekt

Ivniški dvor (Eibiswalder Stock) je bil sedež gospoščinskega urada po razpadu starega mutskega gradu. Leta 1510 je cesar Maksimilijan podelil mutsko gospoščino Žigi Dietrichsteinskemu, to pa tri leta pozneje Žigi Ivniškemu, ki je bil njen zastavni last­nik do leta 1556. Leta 1626 je Ivniški stolp kupila Ana Elizabeta Regall iz Vuzenice, leta 1656 Sara Haydn, leta 1696 baron Karel Kulmer, po letu 1750 pa so dvor imeli grof Herberstein in drugi lastniki gospoščine Kienhofen.

Kronologija