Hartenštajn
graščina
16.stoletje
Slovenj G.,Mislinjska Dobrava,Turiška vas
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Bernard pl. Gall iz Vodriža je ob izteku 16. stoletja pozidal graščino Hartenštajn (Hartenstein). Za Galli med lastniki srečamo barona Dominika Pfannberga leta 1630, Jurija Žigo Hallerja leta1637, ki jo je takoj oddal Zofiji Elizabeti Gall, nato Hansa Jakoba Schrampfa od leta 1648, E J. Sternerja leta 1730, G . J. Schrockingerja leta 1736 in baronico Julijano Kulmer leta 1750. Od leta 1790 jo je imela rodbina Pachernegg, od leta 1849 železarska družba Huettenberg, od leta 1900 Karel Rauchfuss, okoli leta 1902 Fritz Bullmann, leta 1912 je Hartenštajn kupil Marko Benedik, od leta 1918 pa je bila lastnica pisateljica Avgusta Jirku. Zadnji lastniki so bili Streunerji. Dvorec so med drugo svetovno vojno požgali partizani, ker je bila v njem nemška postojanka.

Kronologija